Artikel

Data Siswa

Berikut adalah data jumlah siswa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015

 

No Tahun Pelajaran Kelas Jumlah
X XI XII
1 2006/2007 156 - - 156
2 2007/2008 92 156 - 248
3 2008/2009 92 92 156 340
4 2009/2010 60 92 92 244
5 2010/2011 67 63 96 226
6 2011/2012 94 70 66 230
7 2012/2013 305 86 96 487
8 2013/2014 281 305 86 672
9 2014/2015 250 273 304 827

Mutiara Hadist

Membahagiakan Saudara Kita

Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa berjalan memenuhi keperluan saudaranya dan menyampaikan keinginannya, maka itu lebih besar (pahalanya) daripada iktikaf di masjid selama 10 tahun, sedangkan orang yang iktikaf satu hari untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan jadikan penghalang antara ia dan neraka tiga parit yang jauhnya lebih dari dua ufuk Timur dan Barat'.
( HR.Al Baihaqi )